25.1 C
India
Tuesday, June 15, 2021

Kerintha Parvateesam, Srilakshmi ‘Savitri Satyamurthy’