‘విశ్వ నట చక్రవర్తి’ ఎస్వీ రంగారావు శతజయంతి ఉత్సవాలు

VISWA NATA CHAKRAVARTHI

S V RANGA RAO’s

CENTENARY CELEBRATIONS

(03-07-2018 to 08-07-2018)

by

HYDERABAD FILM CLUB &

SRI SARATHI STUDIOS

at Sri Sarathi Studios Preview Theatre, Ameerpet

 

SCREENING SCHEDULE:

03-07-2018 05.00 p.m. : INAUGURAL FUNCTION

Tuesday followed by screening of film MAYA BAZAAR (1958)

04-07-2018 06.00 p.m. : Meeting

Wednesday followed by screening of film BANDHAVYALU (1968)

05-07-2018 06.00 p.m. : Meeting

Thursday followed by screening of film PATHALABHAIRAVI (1951)

06-07-2018 06.00 p.m. : Meeting

Friday followed by screening of film SUKADUKKALU (1968)

07-07-2018 03.00 p.m. : PANDAVA VANAVASAM (1965)

Saturday

06.00 P.M. : Meeting

followed by screening of film BAKTHA PRAHLADA (1967)

08-07-2018 03.00 p.m. : NARTHANASALA (1963)

Sunday

06.00 P.M. : Meeting

followed by screening of film PANDANTI KAPURAM (1972)