17 C
India
Thursday, July 7, 2022

Kerintha Parvateesam, Srilakshmi ‘Savitri Satyamurthy’