11.9 C
India
Sunday, September 19, 2021

Kerintha Parvateesam, Srilakshmi ‘Savitri Satyamurthy’